Wonen in de Vuurplaats
Wonen in de Vuurplaats
Het wonen in de Vuurplaats heeft veel facetten. Het is fijn om je buren te kennen, een pak melk te kunnen lenen en oppas voor je planten te kunnen regelen. Maar dit houdt natuurlijk in dat verwacht wordt dat je ook klaar staat als iemand jou nodig heeft.
Samen leven zoals we in de Vuurplaats doen houdt in, dat iedereen meedenkt over de inrichting van deze mini-samenleving. Verven we het tuinhek en zo ja in welke kleur? Of kopen we een nieuw 6-pits fornuis van het gezamenlijk geld? Mogen de kinderen op het gazonnetje voetballen? Of alleen als er een volwassene meedoet? Deze betrokkenheid vergt tijd en energie die men buiten de woongroep aan een leuke hobby had kunnen besteden. De mensen van de Vuurplaats hebben bewust de keuze gemaakt om in de groep te komen wonen en te blijven investeren zolang ze er wonen. Iedereen denkt bewust mee over de vraag hoe de het leven in de Vuurplaats nog leuker gemaakt kan worden.
De keerzijde van de medaille is dat het samen leven ook lastige kanten heeft. Naast de belangen van individuele bewoners is er ook een groepsbelang. Elke bewoner heeft twee petten op, één die vanuit zichzelf spreekt voor het persoonlijk belang en één die zijn of haar visie op het groepsleven verwoordt. De vraag welk belang in een bepaalde situatie voor gaat, je eigen belang, of dat van de groep, dringt zich regelmatig op.

Samenstelling van de groep
De groep is gevarieerd samengesteld, van kleine kinderen tot 70-plus. Er wonen doorgaans rond de 6 kinderen en 18 volwassenen. De verticale samenstelling van de groep is erg belangrijk omdat dat een evenwichtige verdeling in de groep geeft, niet alleen voor de verdeling van de taken, maar ook in het delen van (levens)ervaring.
Ook de levensvisie die bewoners aanhangen is divers.
Hieruit volgt dat we onder andere een antroposofische spreuk voor het eten op zeggen, op kerstavond een lichtviering hebben en op 21 juni rond het midzomervuur zitten.

hondaltaarkatboedha

Huisdieren

Er zijn verschillende huishoudens met huisdieren. In overleg zijn huisdieren toegestaan. Huisdieren mogen echter niet in de gemeenschappelijke ruimtes komen en honden mogen niet los lopen in de tuin.