Vereniging MW2 de Vuurplaats
Doelstelling van de groep
MW2 de Vuurplaats is in 1994 gestart en is een Centraal Wonen project. MW2 staat voor onze doelstelling en betekent Mens- en Milieuvriendelijk Wonen en Werken.

Het mensvriendelijke aspect houdt in dat er gestreefd wordt naar onderlinge betrokkenheid. Elkaar stimuleren en helpen, natuurlijk wel met behoud van privacy, dus een eigen voordeur. Het betekent in de praktijk: plezierige buren zijn, gebruik maken van elkaars talenten, samen activiteiten ondernemen. De kinderen hebben veel ruimte om te spelen.

voordeur 5voordeur2voordeur1voordeur3

Milieuvriendelijk betekent o.a. dat zuinig wordt omgegaan met energie. De woningen hebben zonneboilers voor warm water en panelen voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht. Bij de bouw is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van milieuvriendelijke materialen. Er zijn 3 wasautomaten voor gezamenlijk gebruik. Ook is er een biologische gemeenschappelijke moestuin en een aantal bewoners deelt een auto. Bij groepsactiviteiten en gezamenlijke maaltijden wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van biologische producten.

sunnygirlzonneenergieregenton

Sociocratie

De vereniging gaat uit van sociocratische besluitvorming. Dat betekent o.a. dat er geen ‘baas’ is; alle besluiten worden in goed overleg genomen. Er wordt ieder jaar een dagelijks bestuur aangesteld, dat de maandelijkse groepsvergadering voorbereidt.

Sociocratie is een bestuursvorm die uitgaat van gelijkwaardigheid van individuen. De naam komt van de Latijnse en Griekse woorden socius=medemens en kratein=regeren, en betekent zoveel als de medemens regeert. Die gelijkwaardigheid komt niet tot uiting in het "one man one vote" van de democratie maar in het principe dat een besluit alleen genomen kan worden wanneer alle aanwezigen geen overwegend beargumenteerd bezwaar hebben tegen het nemen van dat besluit. Dit principe wordt het consentbeginsel genoemd.
Omdat sociocratie het individu in feite meer beslissingsbevoegdheid geeft dan democratie, wordt het wel gezien als de volgende stap na democratie.

Het consentbeginsel lijkt een vetorecht, er is echter een wezenlijk verschil. Met een vetorecht kan men de besluitvorming zonder inhoudelijke argumenten blokkeren, terwijl die inhoudelijke argumenten bij het consentbeginsel een voorwaarde zijn om bezwaar te kunnen maken.
Anderzijds vereist het consentbeginsel geen volledige wilsovereenstemming of consensus. Vereist is slechts dat niemand zich op grond van inhoudelijke argumenten tegen het besluit keert.

Meer informatie over het concept is te vinden bij het Sociocratisch Centrum Nederland.