Groepsactiviteiten

In de “Tweede Kamer”, een gezamenlijke ruimte vindt een aantal activiteiten plaats. Zo wordt deze gebruikt voor wekelijkse gezamenlijke vegetarische maaltijden, koffie ochtenden, de groepsvergadering, verjaardagen, feestjes, film- en spelletjesavonden, dansen, paasontbijt, etc.  Voor alle activiteiten geldt dat deelname vrijwillig is.

Groepsvergadering
Voor het organiseren van de praktische kant van het samen wonen zijn er de groepsvergaderingen. Eens per maand is er een vergadering waar de activiteiten vastgelegd worden. Belangrijke beslissingen over b.v. grote aanschaffen, of onderhoud worden hier genomen op basis van het sociocratische principe. De vergadering is het belangrijkste moment voor inspraak over het reilen en zeilen van de Vuurplaats. Van de bewoners wordt een actieve deelname verwacht en deelname hieraan is niet vrijblijvend.

Groepseten
Er wordt regelmatig samen gegeten.
Het is altijd een gezonde, vegetarische, biologische maaltijd.
Er wordt bij toerbeurt gekookt en de mensen die mee willen eten kunnen zich van te voren opgeven.
De kokers hebben na het eten vrij en voor de eters blijft een leuke afwas staan.

Praatavond
Waar verschillende mensen wonen, zijn er natuurlijk verschillende meningen en verwachtingen. Op de praatavonden wordt er gesproken over dit soort zaken, maar ook worden er thema’s behandeld die op dat moment actueel zijn binnen de groep. Door dingen te delen leer je elkaars denkwereld beter kennen en kun je het samenleven zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.

Tuinwerkdagen
Regelmatig zijn er tuinwerkdagen want in een tuin van 1500 m2 is altijd wel werk te verrichten.
Om stil te staan bij wat de tuin ons biedt en als afsluiting van het seizoen wordt er een tuinceremonie met dankzegging voor de gewassen gehouden.

Groepstaken
Alle bewoners hebben minstens één schoonmaaktaak en één of meerdere andere taken/werkzaamheden.
Vaste groepstaken zijn bijvoorbeeld: de tuin, verhuur van de activiteitenruimte, het dagelijks bestuur, contact met nieuwe kandidaten, de PR, financiën, klussen, samenstellen van schoonmaakrooster, de inkoop van producten voor algemeen gebruik, het secretariaat, het penningmeesterschap, contacten met de verhuurder (woningbouwvereniging Woonwaard) en de twee Centraal-Wonen-projecten in Alkmaar.

Rooksignalen
Eens per maand wordt intern de Rooksignalen uitgegeven. Dit is een blaadje waarin alle activiteiten vermeld worden. Ook staan er interessante wetenswaardigheden en ontwikkelingen op het gebied van bewust omgaan met het leven en de natuur. Bewoners vertellen er over hun vakanties, reizen, ervaringen ook de kinderen hebben zo nu en dan een aandeel in het blad.tuinboon
verjaardag
paal
stokroos
rooksignalen